STUDIO FORTY FIVE AMSTERDAM PRIVATE GYM HUISREGELS

 1. Iedereen die FortyFive bezoekt, onderwerpt zich automatisch en onvoorwaardelijk aan de bepalingen van deze huisregels en de voorwaarden zoals omschreven in de lidmaatschapsvoorwaarden.
 2. Het gebruik van de faciliteiten van Forty Five, geschiedt nadrukkelijk voor eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico. Studio Forty Five Amsterdam sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade aan je persoon en/of schade, vermissing, verduistering, diefstal van/aan (door jou meegenomen) goederen.
 3. Een ontspannen en verzorgde sfeer vinden wij belangrijk. Het is daarom verplicht correcte kleding te dragen. Sportschoenen mogen niet afgeven en dienen schoon te zijn.
 4. De douches dienen leeg achter gelaten te worden.
 5. Om gebruik te maken van de fitnessfaciliteiten is een minimale leeftijd vereist van 16 jaar.
 6. In verband met de hygiëne is het gebruik van een handdoek tijdens het sporten verplicht.
 7. In de fitness- en groepslesruimte dienen aanwijzingen van het personeel te worden opgevolgd.
 8.  Alleen personeel heeft toegang achter de desk.
 9. Jassen en tassen zijn niet toegestaan in de fitness- en groepslesruimte. Je kunt gebruik maken van de lockers. Neem je eigen slotje mee!
 10. In verband met de hygiëne is het niet toegestaan etenswaren mee te nemen en te nuttigen in de fitness- en groepslesruimte. Drankjes mogen worden genuttigd, mits deze worden bewaard in een af te sluiten bidon of drinkfles.
 11.  Na de training dienen gebruikte materialen te worden teruggelegd op de daarvoor bestemde plaats.
 1.  In verband met de hygiëne is het niet toegestaan om na sluitingstijd de locker in gebruik te houden.
 2.  Eenieder die zich niet houdt aan de huisregels kan de toegang worden ontzegd. Dit is tevens een geldige reden om het contract te ontbinden.